ది క్రానికల్స్

బ్రిటీష్ మరియు స్వతంత్ర భారతదేశంలోని అత్యంత ధనిక సంస్థానమైన హైదరాబాద్ నిజాం యొక్క బహిర్గతం కాని కథ యొక్క ప్రతి వివరాలను మునుపెన్నడూ లేనంత దగ్గరగా అనుభూతి చెందండి.చరిత్రకారులు మరియు రాజకీయ నిపుణుల దృష్టిలో, స్వేచ్ఛా భారతదేశ రాజకీయ చరిత్ర యొక్క ఆసక్తికరమైన చరిత్రలలో ఒకదాని యొక్క దృశ్య కథనం.

ఒక గొప్ప హైదరాబాద్ రాష్ట్రం ఆవిర్భవించిన నాటి నుంచి నేటి రూపానికి ఎలా రూపుదిద్దుకుందనే కథ ఇది.ఇదీ హైదరాబాద్ ప్రజల కథ, సంస్కరణ ఉద్యమాల కథ.